ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Δ1Π46ΜΗΠ8-6ΙΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Δ1Π46ΜΗΠ8-6ΙΕ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

100046052

6067

Το υπ αριθμ 189/ΔΙΓΕΓ/23-09-2021 με το οποίο υφίσταται ανάγκη δέσμευσης ποσού προμήθειας μπαταριών, για το έργο 10010- ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

30/09/2021 15:24:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *