ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΓΤ8469067-ΧΦΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΤ8469067-ΧΦΓ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

4517

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4517/30-9-2021

30/09/2021 15:23:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *