ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΝΓΗΕ-2Μ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΓΗΕ-2Μ4

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

6820

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ,ΓΕΑ , ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ ΣΤΟ ΓΔΔ ΜΟΣΧΑΣ

30/09/2021 15:09:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *