ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

95Σ8Ε-ΝΛ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/95Σ8Ε-ΝΛ5

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

6798

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ κας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜ Α ΔΙΟΙΚ ΠΡΟΞ , ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ ΣΤΗΝ ΠΡΒ ΣΚΟΠΙΩΝ

30/09/2021 15:06:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *