ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΚΥΞΟΛΝ0-8ΤΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΥΞΟΛΝ0-8ΤΡ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

53056

818

προμήθεια θερμικών ταινιών για το μηχάνημα POS (PointofSale) , το οποίο
χρησιμοποιείται για την πληρωμή διδάκτρων από τους συμμετέχοντες δημότες στα εκπαιδευτικά προγράμματα της
ΔΗΚΕΦΙΨ

30/09/2021 15:04:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *