ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Φ68ΟΡΤΘ-Δ11

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Φ68ΟΡΤΘ-Δ11

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

50476

2714/29-07-2021

Προμήθεια ημιφορτηγού με κίνηση στους 4 τροχούς

30/09/2021 15:04:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *