ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

92ΘΝΟΡΤΘ-ΡΑΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΘΝΟΡΤΘ-ΡΑΞ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

50476

2713/29-07-2021

Προμήθεια δολωματικών σταθμών & υγρών απολύμανσης για σταθμούς ελέγχου

30/09/2021 15:01:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *