ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΚ7ΡΩΗΟ-ΦΓ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ7ΡΩΗΟ-ΦΓ1

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

6291

18167/30-09-2021

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΣΤΙΣ 10/10/21 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 267/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΨΚΞΑΩΗΟ-1ΗΛ). ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.

30/09/2021 14:59:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *