ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΖ9Ι46906Π-96Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ9Ι46906Π-96Θ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)

99221996

1893-2021

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΙΔ ΕΠΙΧΟΡ 2019-2020

30/09/2021 14:59:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *