ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΛΞΝ469067-7ΣΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΞΝ469067-7ΣΞ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

4512

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4512/30-09-2021

30/09/2021 14:58:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *