ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΧΕΨ46Ψ8ΧΒ-ΗΤΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΕΨ46Ψ8ΧΒ-ΗΤΠ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

9925

Β ε β α ι ώ ν ο υ μ ε ότι η δαπάνη για την για την πληρωμή (βασικός μισθός, οικογενειακό επίδομα και εισφορές στον ΕΦΚΑ) των συμβάσεων δασκάλων Ξένων Γλωσσών στο ΑΠΘ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, συνολικού ποσού 27.134,08€ σε βάρος της πίστωσης τ ν κ ά ω θ ι Κ Α Ε 0212,0224 και 0561 του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ κατανέμεται στα έτη 2022 και 2023 σύμφωνα με τον πίνακα της βεβαίωσης.

30/09/2021 14:57:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *