ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΓΔΨ46906Β-ΦΩ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΔΨ46906Β-ΦΩ8

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

99221999

4154

Εξωσυμβατικές προμήθειες.

30/09/2021 14:57:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *