ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΥΝΦΒΦΩ-ΦΓΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΝΦΒΦΩ-ΦΓΖ

30/09/2021 03:00:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

4085

56/14-09-2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

30/09/2021 14:56:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *