ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΧΣΗΩΞΘ-ΙΙ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΣΗΩΞΘ-ΙΙ7

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

6242

ΑΑΔ.1426.2021

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/42176/21-9-2021 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

30/09/2021 14:56:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *