ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΑ9Χ469ΗΜΕ-8ΜΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑ9Χ469ΗΜΕ-8ΜΑ

30/09/2021 00:00:00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)

99221632

411/30-09-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 411/30-09-2021

30/09/2021 14:56:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *