ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΘΒΗ46904Ν-ΣΥΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΒΗ46904Ν-ΣΥΕ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘Η ΕΛΠΙΣ’

99221890

3233

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

30/09/2021 14:56:26

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *