ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΚΦΩ46ΜΤΛΗ-0ΞΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΦΩ46ΜΤΛΗ-0ΞΓ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

17993

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΛΕ 2120207001

30/09/2021 14:55:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *