ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΗΕΤ4690ΒΣ-ΔΔΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΕΤ4690ΒΣ-ΔΔΠ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ

99221920

10988

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

30/09/2021 14:55:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *