ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΤ094690ΒΧ-ΟΓΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ094690ΒΧ-ΟΓΤ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

99221925

1196

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

30/09/2021 14:54:18

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *