ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ8ΖΦΩΗΟ-0ΙΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΖΦΩΗΟ-0ΙΚ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

6291

18166/30-09-2021

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ59915 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

30/09/2021 14:54:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *