ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

60ΨΘ469ΗΔΖ-ΕΟΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΨΘ469ΗΔΖ-ΕΟΑ

30/09/2021 03:00:00

Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

99221485

17724

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

30/09/2021 14:53:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *