ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΞΛΒ7ΛΨ-3ΣΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΛΒ7ΛΨ-3ΣΑ

30/09/2021 00:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5005

145040

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 145040

30/09/2021 14:53:04

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *