ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

94657ΛΨ-ΥΚΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94657ΛΨ-ΥΚΝ

30/09/2021 00:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5005

148327

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 148327

30/09/2021 14:53:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *