ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Ν13ΩΕΚ-Ν74

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν13ΩΕΚ-Ν74

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6132

42785

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30/09/2021 14:52:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *