ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9Π65ΩΕΚ-2ΚΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Π65ΩΕΚ-2ΚΙ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6132

42782

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30/09/2021 14:52:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *