ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΚΗΗΩΕΚ-Η1Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΗΗΩΕΚ-Η1Χ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6132

42781

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30/09/2021 14:52:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *