ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΦΟΛΩΕΚ-ΝΨ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΟΛΩΕΚ-ΝΨ8

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6132

42780

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30/09/2021 14:52:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *