ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΒΙ2ΩΕΚ-ΡΦΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΙ2ΩΕΚ-ΡΦΠ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6132

42778

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30/09/2021 14:52:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *