ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΚΚ1ΩΕΚ-ΗΦΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΚ1ΩΕΚ-ΗΦΓ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6132

42776

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30/09/2021 14:52:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *