ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω23Ζ4690ΒΟ-Δ3Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω23Ζ4690ΒΟ-Δ3Υ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

99221895

1681/2021

προμήθεια Υγειονομικού Υλικού(ρινικά γυαλάκια-σετ παροχής αερίου) με την εταιρεία "ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

30/09/2021 14:51:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *