ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΙΠ546ΜΤΛΗ-33Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΠ546ΜΤΛΗ-33Χ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6795

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 1019-206-9921200 Α.Λ.Ε. 2120212001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

30/09/2021 14:51:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *