ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΡΖΨ46ΜΝΗΠ-ΦΞΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΖΨ46ΜΝΗΠ-ΦΞΕ

30/09/2021 03:00:00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

100063870

689

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

30/09/2021 14:51:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *