ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Β8Ε4653Π8-ΠΑΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β8Ε4653Π8-ΠΑΨ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

100015996

ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/90822/5039

Απόφαση ανάληψης μετακίνησης ΥΦΥΠΕΝ Αμυρά στο Λουξεμβούργο το χρονικό διάστημα 5-6/10/2021

30/09/2021 14:50:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *