ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

689Ο46906Β-5Δ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/689Ο46906Β-5Δ6

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

99221999

4153

Εξωσυμβατικές προμήθειες.

30/09/2021 14:50:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *