ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

686ΒΟΡ1Κ-ΝΩΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/686ΒΟΡ1Κ-ΝΩΧ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

50196

119748

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε.Φ.999-02 ΑΛΕ 2420405001 ΠΟΣΟΥ 180€

30/09/2021 14:50:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *