ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΤΠΒ4690ΒΜ-ΡΞ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΠΒ4690ΒΜ-ΡΞ3

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

99221923

Β/21021/30-9-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

30/09/2021 14:49:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *