ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΡ9Γ469041-1ΥΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ9Γ469041-1ΥΩ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

99221874

764

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (124,00)€(3) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου-ΚΥ Ιεράπετρας, Ειδικός φορέας 64, Κ.Α.Ε. (όπως η επισυναπτόμενη κατάσταση) οικ. έτος 2021 για την εργασία επισκευής του πολυμηχανήματος RICOH MP 2501 SP στο γραφείο κινήσεως του φορέα μας από την εταιρεία Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ – Γ. ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ – Κ. ΦΘΕΝΟΣ Ο.Ε.

30/09/2021 14:49:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *