ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΠ65ΟΕΘΦ-ΚΤ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠ65ΟΕΘΦ-ΚΤ4

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

51562

817

σύνταξη ,κατάθεση και συζήτηση σχετικής αγωγής στο Ειρηνοδικείο Βέροιας

30/09/2021 14:48:57

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *