ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΝΧΜΩΗΟ-ΖΔΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΧΜΩΗΟ-ΖΔΚ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

6291

18165/30-09-2021

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 190/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ"ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ" ΚΑΙ 75/2020 (ΑΔΑ 6Α 09ΩΗΟ-ΦΗΗ)

30/09/2021 14:48:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *