ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Ζ1Τ46907Ι-ΧΚΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ1Τ46907Ι-ΧΚΧ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

99221947

8574

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΙΤΗΣΗ 2122/30.09.2021 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

30/09/2021 14:48:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *