ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΠΕΗΟΞΧΔ-Ω61

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΕΗΟΞΧΔ-Ω61

30/09/2021 03:00:00

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

55410

13605

Ανάληψη Υποχρέωσης για την «Μελέτη Στατικής Επάρκειας Κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Σερίφου»

30/09/2021 14:47:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *