ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΙΗΣ46ΜΤΛΗ-ΥΦΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΗΣ46ΜΤΛΗ-ΥΦΑ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6794

Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, ειδ. φορέας 1019-206-9921200 ΑΛΕ 2120207001 Οικονομικό έτος 2021

30/09/2021 14:46:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *