ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ω8ΦΒ469067-ΠΤΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΦΒ469067-ΠΤΟ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

4511

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4511/30-09-2021

30/09/2021 14:46:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *