ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9ΓΥΟΟΞ5Ψ-ΒΧΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΥΟΟΞ5Ψ-ΒΧΨ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

55291

12572

Για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά την εκτέλεση των κάτωθι νομικών εργασιών: 1) Έλεγχος διακήρυξης «ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων Στάδιο Α» και υποβολή διορθώσεων/σημειώσεων

30/09/2021 14:46:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *