ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΨΩ7Ω46Ψ8ΝΨ-ΨΦΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩ7Ω46Ψ8ΝΨ-ΨΦΧ

30/09/2021 03:00:00

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

99202011

860

δαπάνη συνολικού ποσού 480,00€ για τη μετακίνηση του Αν. καθηγητή κου Βλίζου Σταύρου, από την Κέρκυρα στην Ιθάκη στις 01/10/2021 και επιστροφή 04/10/2021, προκειμένου να συμμετάσχει ως συντονιστής του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων και διευθυντής των μουσειακών συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου, στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο της Ιθάκης στις 1-4 Οκτωβρίου 2021.

30/09/2021 14:46:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *