ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΝΚ446ΜΤΛΗ-Θ1Υ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΚ446ΜΤΛΗ-Θ1Υ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

9543

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

30/09/2021 14:46:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *