ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6Χ45ΟΕΘΦ-ΣΒΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ45ΟΕΘΦ-ΣΒΠ

30/09/2021 03:00:00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

51562

815

προμήθεια ενός ανταλλακτικού drum για φωτοτυπικό Canon Image Runner 2520 στον 3Ο όροφο στη γραμματεία λόγω βλάβης.

30/09/2021 14:46:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *