ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ψ917Ε-Ζ58

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ917Ε-Ζ58

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10

6797

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Α΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ κας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ-ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ , ΓΡΑΜ ΟΕΥ Γ , ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ ΣΤΟ ΓΡ. ΟΕΥ ΡΩΜΗΣ

30/09/2021 14:45:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *