ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

985Ξ465ΘΠ4-6ΝΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/985Ξ465ΘΠ4-6ΝΧ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

100012498

3385

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

30/09/2021 14:45:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *