ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΗΗΛ46907Λ-9Φ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΗΛ46907Λ-9Φ2

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

99221939

12013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ" ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "LERIVA DIAGNOSTICS A.E."

30/09/2021 14:45:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *